કંટેન્ટ પર જાઓ

નવી ફેશન છે !!

એપ્રિલ 11, 2013

સુખને સરખું કરવું નથી રફુ કરવું નથી !
જેવું હશે તેવું ચાલશે !
પેલું ફાટેલું ફાટેલું પહેરવાની ફેશન ચાલે છે ને !!
બસ એવું જ કઈ !
કોઈ પૂછશે તો કહી દઈશ કે નવી ફેશન છે !!

નરેન કે સોનાર ” પંખી”

Advertisements

From → Uncategorized

ટિપ્પણી આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: